Taleskrift.dk

Læsning, coaching og fysisk træning

Vi lyttes ved – eller et håndslag, et ophold og at give det videre…

Nedenstående er et uddrag fra min skønlitterære historierækkes indledning. Vi lyttes ved… hedder rækken af historier og udkommer 19. december. Bogen kan købes her: https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur—voksne/3503-vi-lyttes-ved—eller-et-haandslag-et-ophold-og-at-give-det-videre-/

Fortælle dig noget, det vil jeg, min unge ven, men først må du give mig din hånd på, at vi to fra nu af altid skal høre sammen…

Hvis ikke det havde været for, at det menneske, der dengang sad overfor mig, og som krævede af mig min erklæring på samhørighed, uomtvisteligt måtte være en mand, ville jeg have troet, at det var min kæreste moder, om hvem det i øvrigt blev sagt, at hun aldrig rigtig var blevet sig selv igen efter det der skete med lykken, som jeg i det øjeblik gav min hånd på, at intet fra nu af ville kunne skille os ad.

De historier jeg her vil genfortælle til dig, kære læser, er alle kommet fra denne mands mund. Jeg fulgtes med ham på min rejse rundt i verden, og aften efter aften sad jeg, når vi nåede frem til et af vore mange (og ofte ganske tilfældige) bestemmelsessteder, og lyttede til min rejseledsagers historier.

Betaling for oplevet værdi

Hvad enten du læser en af mine tekster, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv og/eller bruger din krop under min vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge mig over på din side og se verden derfra. Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang, som således også skal være bestemmende for virksomhedens betalingsmodel: Individuel betaling ud fra oplevet værdi af 2 af aktiviteterne – coaching og fysisk træning. Mine skønlitterære historier udkommer på mere traditionel vis via et forlag. 

Betaling / Oplevet værdi