Aktiveteter

Coaching

Coach-/dialog-partner
Kontakt mig gerne

I Taleskrifts coachingaktivitet vil alle mennesker med et behov for at blive mødt med en decentral, anerkendende og nysgerrig tilgang med fokus på det, der skal give mening, være velkomne. Tilgangen til det andet menneske lyder således som akronym; danm.

Dialogen i aktiviteten er i udgangspunktet løsnings- og handlingsorienteret og spænder over et kontinuum fra coaching over sparring til demonstrative råd styret af forespørgslen. Bevægelsen fra ord til handling, fra tanke til kraft, fra opdrag til udførelse står som aktivitetens særkende.

Alle temaer er gyldige i Taleskrift, hvis der er et behov for at tage en handlingsorienteret dialog om det. En dialog der altså har til formål at koble handlinger på ordene, handlinger der kan hjælpe på vej mod noget bedre eller noget andet i det hele liv, vi alle er fælles om at være blevet givet.

Taleskrift engagerer sig både via organisatoriske og individuelle kontrakter og den værdi, engagementer med Taleskrift bringer, kan du dykke ned i her:

Organisations-aftale – Rambøll/Taleskrift: Lydfil med Direktør Stig Porskjær om værdiskabelse og/eller: Anbefaling og beskrivelse ved Direktør Thomas Hagen Holten