Om Taleskrift.dk

Idégrundlag

Virksomhedens idé/eksistensberettigelse

Virksomhedens idé/eksistensberettigelse: Ideen bag virksomheden Taleskrift.dk er ønsket om at bringe kraft (tanke- og handlekraft) frem i modtageren. Tekst, formidling, kommunikation og dannelse er øvrige beskrivende ord for det med at fortælle en historie i vores tid og livsduelighed og bemyndigelse andre i forhold til det med at arbejde for et meningsfuldt levet liv. Og navnet Taleskrift.dk, fordi der sådan helt konkret sker en forskydning fra tale til skrift i min skønlitterære tekstrække, Vi lyttes ved – eller et håndslag, et ophold og at give det videre…, og mere generelt fordi måden, tilgangen, formen får en egen betydning for mødet med litteratur og for mødet med den anden.

Så jeg har en tekstrække bestående af en rammefortælling indeholdende en række historier, som både har deres betydning i/handler om hvordan og om hvad. Jeg har en kompetence, uddannelse og erfaring i dialog med den anden og ligeledes i henhold til den fysiske aktivitet (Outdoor Træner).

Virksomhedens forretningsgrundlag – hvad skaber virksomheden af oplevet værdi fremfor hvad tjener virksomheden penge på?: Værdiskabelse gøres op i refleksion, dannelse og erfaret værdi. Og betaling sker med udgangspunkt i det sidste: Erfaret/oplevet værdi. Ydelserne i Taleskrift er aktiviteterne læsning (rækken af historier), coachdialog og fysisk træning. Betaling sker således frit efter oplevet værdiskabelse og går så at sige den anden vej rundt om begrebet indtjening: Det der kommer først, det der er virksomhedens fokus, er værdiskabelsen for læseren, samtalepartneren, træningsmakkeren. Samlet: Relationerne. Et insisterende og vedvarende arbejde på at kunne give ud og dele ud, på at kunne hjælpe og tillidsfuldt at overlade betaling for aktiviteterne til de andre (relationerne). Først er der nogle aktiviteter og disse skaber et budget og ikke: Først er der et budget…

Betaling for oplevet værdi

Hvad enten du læser en af mine tekster, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv og/eller bruger din krop under min vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge mig over på din side og se verden derfra. Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang, som således også skal være bestemmende for virksomhedens betalingsmodel: Individuel betaling ud fra oplevet værdi af 2 af aktiviteterne – coaching og fysisk træning. Mine skønlitterære historier udkommer på mere traditionel vis via et forlag.

Betaling / Oplevet værdi