Aktiveteter

Fysisk træning

Bevægelse
Kontakt mig gerne

I Taleskrifts fysiske træningsaktivitet vil alle mennesker – akkurat ligesom i den coachende aktivitet nu bare i kroppen – med et behov for at blive mødt med en decentral, anerkendende og nysgerrig tilgang med fokus på det, der skal give mening, være velkomne. Tilgangen til det andet menneske lyder således som akronym; danm.

Aktiviteten bærer i udgangspunktet sit eget formål, ud fra den tilgang at bevægelse og træning i sig selv har en værdi. Formålet er således at være lige der, i sin krop og med sin krop, måske i naturen, i den bevægelse/træning, der møder det enkelte menneskes behov. Man kan med god mening bevæge sig/træne for at nå noget specifikt, hvad vi for mig at se gør rigtig meget i livet og man kan med god mening bevæge sig/træne alene for at gøre det.

Alle bevægelses- og træningsformer har sin egen værdi i Taleskrift i berigelsen af det hele liv, vi alle er fælles om at være blevet givet.

Henvendelser for specifikke forløb/træninger for den enkelte og/eller for teams er velkomne.

OutdoorTræner-certificering for Taleskrift

Betaling for oplevet værdi

Hvad enten du læser en af mine tekster, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv og/eller bruger din krop under min vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge mig over på din side og se verden derfra. Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang, som således også skal være bestemmende for virksomhedens betalingsmodel: Individuel betaling ud fra oplevet værdi af 2 af aktiviteterne – coaching og fysisk træning. Mine skønlitterære historier udkommer på mere traditionel vis via et forlag.

Betaling / Oplevet værdi