Relationer

Fra mig til mine relationer

kvartalsvise opdateringer/nyheder
Tid Beskrivelse Dokument
1. kvartal 2021 Vejen ad hvilken (q1 2021), anbefalinger og Outdoor Træner
2. kvartal 2021 Vejen ad hvilken (q2 2021)
3. kvartal 2021 Status
4. kvartal 2021 Mærkedag ( 1 år)
1. kvartal 2022 Status
2. kvartal 2022 Status
3. kvartal 2022 Status
1. kvartal 2023 Ind i 2023…
4. kvartal 2023 Ud af 2023…

 

Betaling for oplevet værdi

Hvad enten du læser en af mine tekster, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv og/eller bruger din krop under min vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge mig over på din side og se verden derfra. Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang, som således også skal være bestemmende for virksomhedens betalingsmodel: Individuel betaling ud fra oplevet værdi af 2 af aktiviteterne – coaching og fysisk træning. Mine skønlitterære historier udkommer på mere traditionel vis via et forlag.

Betaling / Oplevet værdi